Wydarzyło się

W dniu 24-08-2013r. w Pierszczewie odbyły się uroczyste obchody 100 lecia Szkoły Podstawowej wraz z otwarciem alei spacerowej do Jeziora Patulskiego. W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób-byli to mieszkańcy Pierszczewa, Pierszczewka, turyści oraz uczniowie tej szkoły m.in. Pani Rebiszke z Hamburga( do wojny mieszkała w Pierszczewku) ,profesor Witold Stankowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , ksiądz Wacław Mielewczyk obecny proboszcz parafii w Przodkowie. Przybyli też przedstawiciele Gminy Stężyca - wójt Tomasz Brzoskowski i sekretarz Ewa Borzestowska.

Uroczystość zorganizowało: Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska, Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Podaruj trochę słońca”, Rada Sołecka Pierszczewa.

Z okazji tego jubileuszu : powstała Aleja spacerowa do jeziora Patulskiego i broszura okolicznościowa o historii Pierszczewa. Zawiera ona wspomnienia uczniów i mieszkańców, stare nazwy kaszubskie, historię oraz legendy o Zamkowisku. Wydano foldery promujące spływy kajakowe ,,Kółkiem Jezior raduńskich” oraz płytkę pamiątkową ze zdjęciami i prezentacją multimedialną o Pierszczewie. Została odprawiona msza św. z liturgią kaszubską. Mszę odprawiał ks. Wacław Mielewczyk. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Gminy Stężyca i kapela kaszubska ,,Podzamkowa „ z Łapalic. Wybrano seniora zjazdu, rozegrano konkurs z wiedzy o historii ziemi Pirsna dla starszych i dla najmłodszych z ciekawymi nagrodami. Jedna z uczennic Leona Stankowskiego -pani Zofia Gosz przygotowała wiersz poświęcony jego pamięci. Na uroczystość przybyli też rowerzyści z Torunia, którzy na 100 lat szkoły przejechali 100 km. Dokumentację fotograficzną tego wydarzenia wykonała Pani Hana Krauze.

Aleja spacerowa do jeziora Patulskiego powstała z inicjatywy stowarzyszenia Warownia Pirsneńska. Została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej (w ramach Małych Projektów) dotacji Gminy Stężyca i pracy własnej członków stowarzyszenia. Aleja to swobodny i wygodny dostęp do jeziora., która umożliwia rozpoczęcie i zakończenie spływów kajakowych ,,Kółkiem jezior raduńskich” .

U progu każdego działania są marzenia, a potem trzeba znaleźć środki i ludzi którzy razem pracują ,aby budować piękne rzeczy. Bez dobrej współpracy z władzami gminy i starostwa, niewiele by można zrobić. Jesteśmy stowarzyszeniem które buduje, jest przykładem dla innych , że nawet w małej wsi mogą powstawać wielkie dzieła. Wyrazem aprobaty tego co robimy, była obecność tak wielu gości.

Bardzo pragnął być z nami w tym dniu Stanisław Miodowski, niestety zmarł w czerwcu , ale jeszcze zdążył mi przekazać swoje wspomnienia o kochanym Pierszczewie.

Serdecznie dziękuję z pracę włożoną przy urządzaniu alei oraz uroczystości : rodzinie Grażyny i Stefana Szutenberg ,rodzinie Jolanty i Jana Miodowskich, rodzinie sołtysa Stefanii i Andrzeja Węsierskich ,Regine i Brunonowi Mejer, Irenie i Wiesławowi Klawikowskim , Józkowi Gdaniec, Zdzisławowi Kopacz oraz członkom rady sołeckiej Teresie Węsierskiej i Andrzejowi Jaroś. Dziękuję tym wszystkim ,którzy poświęcili swój czas przy redagowaniu naszej ,,Gazetki” Wszyścim wialdzi Bóg zapłac .

W dniu 06-07-2013 r. w Władysławowie odbył się XV Zjazd Kaszubów. W tym zjeździe wzięliśmy udział razem ze stowarzyszeniem Korona Kaszub i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim ze Stężycy. Do Władysławowa udaliśmy się autokarem. Nasz grupa liczyła 50 osób. Towarzyszyła nam kapela kaszubska,, Zamkowa Góra ‘’z Kartuz. Był to wspaniały zjazd ,który na długo pozostanie w naszej pamięci.
18-09-2011 r. odbył sie pierwszy rajd rowerowy na trsie ,,Kaszebsko Stegna". W rajdzie wzięło udział około 40 osób. Start z parkingu Pod Wieża widokową na Wieżycy przez CE i PR w Szymbarku. Tutaj uczestnicy zwiedzali z przewodnikiem  ośrodek  oraz zjedli ciepły posiłek. Dalej rowerzyści udali się do Pierszczewa przez Krzesznę, Pierszczewko. W Pierszczewku zatrzymaliśmy się na posesji Państwa Schymichowskich, aby podziwiać ich stare zabytkowe zbiory. Stamtąd udaliśmy sie do Pierszczewa na biesiadę przy ognisku.
13-08-2011 r. uroczyste otwarcie trasy rowerowej ,,Kaszebsko Stegna " oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku , poświęconej Leonowi Stankowskiemu.
05-01-2011 r. spotkanie opłatkowe z udziałem wójta gminy Tomasza Brzoskowskiego oraz radnego Wojciecha Cyperskiego. Nasza młodzież przygotowała na tą uroczystość Bożonarodzeniowe Jasełka.
24-07-2010 r. w gospodarstwie agroturystycznym "U Miodowskich" odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy pamiątkowej grodu Ziemi Pirsna nad Zamkowiskiem . Przecięcia wstęgi dokonali sołtys Pierszczewa Antoni Gdaniec, wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski i prezes Stowarzyszenia Mirosława Miodowska-Jaroś. W uroczystości wzięło udział wielu gości , przedstawicieli prasy i lokalnych władz.
15-05-2010 r. na rondzie w Pierszczewie przeprowadzono prace pielęgnacyjne, które wykonali członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Na tym placu w roku 2011 zostanie ustawiony obelisk poświęcony pamięci Leona Stnkowskiego . Długoletni nauczyciel i kierownik szkoły w Pierszczewie w latach 1928-1970. Wspaniały człowiek, wychowawca wielu pokoleń , który ma swój ogromny wkład w rozwój naszej miejscowości.
08-01-2010 r. w gospodarstwie agroturystycznym ,,Pod Ptasią Górą"w Pierszczewie odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe członków stowarzyszenia i mieszkańców wsi. Spotkanie uatrakcyjnił występ uczniów ze szkoły Podstawowej w Gołubiu, którzy przygotowali Bożonarodzniowe Jasełka. Gościem honorowym był sekretarz gminy Bogusław Darsznik.