Operacje własne prow 2019

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska informuje, iż ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020, realizuje operację pt. „Utworzenie trasy rowerowej, ,Jezorno Stegna” z promocją oraz modernizacją istniejącej infrastruktury turystycznej, której celem jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez stworzenie nowej trasy rowerowej dla mieszkańców i turystów.

Planuje się, iż dzięki realizacji projektu skorzysta z niej 2000 osób.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikowane dnia 02-04-2019 r.